Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Pá Lông
Địa chỉ: Xã Pá Lông - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.507.199
Email: thcspalong@gmail.comthống kê truy cập

tk1Online: 10
tk2Tổng truy cập: 405.150

Liên kết web

  • left 5
  • left6
  • left7
  • cổng thông tin điện tử sơn la
  • công báo tỉnh son la
  • phong chong bao luc gia dinh
  • cd son la
  • Nguyễn Tấn Dũng

Ban giám hiệu

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi - Năm học 2012 – 2013

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG THCS PÁ LÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số:        / KH-THCS                                        Pá Lông, ngày 13 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi  - Năm học 2012 – 2013

 

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học  2012 – 2013 và kế hoạch công tác  tháng 9 năm 2012 của trường THCS Pá Lông. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. BGH xây dựng kế hoạch ôn tập - bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

 I/ MỤC ĐÍCH:

- Tiếp tục ôn tập, bồi dưỡng – nâng cao kiến thức cho những em học sinh có học lực khá giỏi trong năm học vừa qua để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi năm học 2012 – 2013. ( Dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2012 ).

- Phát huy tính tích cực, tinh thần tự học tự rèn luyện của học sinh nhằm từng bước xây dựng đội học sinh giỏi của trường.

II/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Đối tượng tham gia: Học sinh lớp 8 có điểm trung bình từ khá trở lên của các môn Hoá, Lịch sử trong năm học 2011 – 2012.

2. Số buổi, số tiết ôn tập – bồi dưỡng:

 

Số buổi

Số tiết/ buổi

Tổng số tiết

Số buổi/ tuần

8 buổi

3 tiết/ buổi

24

1 buổi/ 1 tuần

 

3. Thời gian ôn tập: Bắt đầu từ ngày 26/ 9/ 2011  cho đến hết  tháng 3/ 2012

- Lịch học cụ thể do giáo viên được phân công chủ động sắp xếp thông báo với học sinh, tránh trùng với lịch học chéo buổi của các em

4. Nội dung, chương trình ôn tập:

- Giáo viên bộ môn được phân công dạy ôn, xây dựng kế hoạch ôn tập, soạn bài theo chương trình SGK nâng cao và theo sách tham khảo lớp 8 của Bộ GD&ĐT

- Luyện tập theo cấu trúc đề thi học sinh giỏi các năm trước.

5. Phân công giáo viên dạy ôn:

 

TT

Giáo viên dạy

Môn

Học sinh lớp

1

Hoàng Thị Oanh

Lịch sử

8

2

Nguyễn Duy Sơn

Hoá học

8

 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với giáo viên bộ được phân công dạy ôn – bồi dưỡng.

- Rà soát, lập danh sách học sinh khá, giỏi bộ môn của lớp được phân công trong năm học 2011 – 2012,  gửi danh sách học sinh về bộ phận chuyên môn nhà trường trong ngày 16/9/2012

* Yêu cầu: giáo viên lên lớp cần có kế hoạch giảng dạy, bài soạn, sách tham khảo, đảm bảo chất lượng dạy và học. Thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng.

2. Đối với giáo viên chủ nhiệm: Động viên, đôn đốc học sinh tham gia ôn tập nghiêm túc, thường xuyên theo dõi kiểm tra về nề nếp, thái độ học tập của HS.

3. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, đánh giá tiến độ ôn tập của giáo viên và học sinh.

Trên đây là kế hoạch ôn tập – bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Pá Lông năm học 2012 – 2013, đề nghị các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên được phân công, giáo viên chủ nhiệm và học sinh thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc cần đề xuất thì liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường để xem xét, giải quyết kịp thời.

 

 

:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                               Đinh Văn Tuy