Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Pá Lông
Địa chỉ: Xã Pá Lông - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.507.199
Email: thcspalong@gmail.comthống kê truy cập

tk1Online: 12
tk2Tổng truy cập: 405.153

Liên kết web

  • left 5
  • left6
  • left7
  • cổng thông tin điện tử sơn la
  • công báo tỉnh son la
  • phong chong bao luc gia dinh
  • cd son la
  • Nguyễn Tấn Dũng

Ban giám hiệu

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM Năm học : 2012 – 2013 .

      PHÒNG GD-ĐT THUẬN CHÂU                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS PÁ LÔNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số :     / KH-NHS .                                   Pá Lông, ngày 27 tháng 9 năm 2012.

 

KẾ HOẠCH

PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM

Năm học : 2012 – 2013 .

 

I. Mục đích, yêu cầu  :

   1, Mục đích :

          - Phụ đạo kiến thức đã học trên lớp nhưng học sinh còn chưa hiểu, đồng thời hướng dẫn học sinh giải được các bài tập tương đối dễ .

          - Giúp các em học sinh yếu nắm vững kiến thức cơ bản của môn học, kết quả học tập cuối năm được tiến bộ.

   2, Yêu cầu :

          - Học sinh được phụ đạo phải là học sinh yếu do giáo viên bộ môn lựa chọn, mỗi lớp phụ đạo không quá 20 em . 

          - Giáo viên dạy phụ đạo cần có kế hoạch, đề cương, đảm bảo tiết dạy đạt chất lượng, học sinh học được tiến bộ, ham thích học phụ đạo .

II. Nội dung kế hoạch :

   1, Giáo viên được phân công dạy phụ đạo :

          Nhâm Ngọc Tuân - Toán 6;7

          Nguyễn Đức Quân - Toán 8;9.

          Hoàng Thị Oanh - Văn 6.

Bạc Cầm Mương - Văn 7,8.

Đặng Thị Thanh Phương - Văn 9

   2, Thời gian phụ đạo  :

          - Từ ngày 01/10/2012 đến hết tháng 4 năm 2013  .

          - Lịch học phụ đạo : GVCN thông báo cho học sinh biết .

   3, Địa điểm phụ đạo :

          Phòng học của các lớp hiện tại dang học .

III. Tổ chức thực hiện :

   1, Đối với Ban giám hiệu :

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc dạy phụ đạo của giáo viên. Hàng tháng kiểm tra đề cương phụ đạo của giáo viên, kiểm tra sự tiến bộ của học sinh thông qua điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ của học sinh .

   2, Đối với Tổ trưởng :  

          Thường xuyên nhắc nhở giáo viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh, giảm tỉ lệ học sinh yếu, coi đây là một trong những tiêu chí thi đua cuối năm .

   3, Đối với giáo viên dạy phụ đạo :

          - Dạy đúng thời gian, có đề cương, dạy nhiệt tình, có phương pháp phụ đạo đạt hiệu quả cao .

          - Cung cấp kịp thời cho GVCN những học sinh không tham gia học phụ đạo, học không nghiêm túc .

   4, Đối với GVCN :

          Thường xuyên động viên, nhắc nhở học sinh đi học phụ đạo đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ sinh hoạt lớp . 

          Nên có nhận xét, đánh giá về việc học phụ đạo của học sinh. Tuyên dương những học sinh học đầy đủ, tiến bộ; phê bình những học sinh không đi học, thông báo cho phụ huynh biết để nhắc nhở con mình đi học đầy đủ .

          Nhà trường đề nghị Tổ trưởng Xã hội và Tự nhiên; giáo viên được phân công dạy phụ đạo ; GVCN thực hiện nghiêm túc kế hoạch này .

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Đinh Văn Tuy