Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Pá Lông
Địa chỉ: Xã Pá Lông - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.507.199
Email: thcspalong@gmail.comthống kê truy cập

tk1Online: 11
tk2Tổng truy cập: 405.151

Liên kết web

  • left 5
  • left6
  • left7
  • cổng thông tin điện tử sơn la
  • công báo tỉnh son la
  • phong chong bao luc gia dinh
  • cd son la
  • Nguyễn Tấn Dũng

Hoạt động chuyên môn

Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 - 2013 như sau:

 Căn cứ hướng dẫn số 699/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học nam hoc 2012 - 2013 ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La

Trường THCS Pá Lông báo cáo kết quả sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013.

A. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ HỌC KÌ I

I. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của Ngành

1. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" :

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT - TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cụ thể là: Rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ - BGD & ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục & ĐT. Tất cả các đồng chí cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường đều tự giác thực hiện. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng hoạt động, từng lĩnh vực công tác, gắn liền với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, và cuộc vận động “Hai không”.

2. Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" :

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ, Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào tự học, tự rèn, tự nghiên cứu. Nhiều hình thức hưởng ứng cuộc vận động như tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về chuẩn mực đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Tuyên truyền vận động giáo viên tham dự nghiêm túc kỳ thi kiểm tra chất lượng giáo viên; Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường; Tích cực ƯDCNTT trong công tác quản lí, dạy và học được cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường hưởng ứng và tích cực tham gia, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực trong phong trào thi đua.

3. Cuộc vận động “Hai không”:

Năm học 2012 - 2013 là năm thứ bảy toàn ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động “Hai không”. Bên cạnh việc áp dụng những giải pháp đã triển khai ở năm học trước, như tuyên truyền, kí cam kết với các ban, ngành, đoàn thể, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới cách ra đề kiểm tra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, Trường THCS Pá Lông đã tổ chức tốt kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học nhằm phân loại trình độ học sinh để có những biện pháp, những hình thức phụ đạo, bồi dưỡng phù hợp. Đặc biệt chú trọng phụ đạo học sinh yếu kém trong suốt năm học. Rà soát trình độ nghiệp vụ giáo viên, phân loại giáo viên để bố trí công việc cho hợp lí. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, giáo viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, nghiêm túc trong công việc, tất cả vì học sinh thân yêu, những việc làm này đã dần trở thành thói quen tốt ăn sâu vào tiềm thức của mỗi  thầy giáo, cô giáo với kết quả cụ thể như sau:

Bảng xếp loại hai mặt Giáo dục học kỳ I, năm học 2012 – 2013

Khối

Tổng số h/s cuối kì

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

6

43

 

0

7

16

31

72

5

12

 

 

18

42

20

47

5

12

 

 

7

25

 

0

5

20

18

72

2

8

 

 

21

84

2

8

2

8

 

 

8

19

1

5.3

3

16

14

74

1

5

 

 

12

63

6

32

1

5

 

 

9

30

 

0

5

17

21

70

3

10

1

3

14

47

11

37

4

13

1

3

TỔNG

117

1

1

20

17

84

72

11

9

1

1

65

56

39

33

12

10

1

1

 

 4. Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" :

Trường THCS Pá Lông luôn xác định phong trào thi đua này là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức và nhân cách của học sinh với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.        

Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã Pá Lông, ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, triển khai phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”. Trong kế hoạch đã xây dựng các giải pháp cụ thể theo nhiệm vụ, nội dung đối với các ngành, các tổ chức để phối hợp thực hiện một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Cảnh quan và các điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường được cải thiện đáng kể, có cây xanh bóng mát, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi.

II. Việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.

1. Tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

Năm học 2012 – 2013 là năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, thực hiện giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.     Ngay từ đầu năm học nhà trường đã bám sát phân phối chương trình, liên hệ với ngành kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng của từng môn học, từng bài học đồng thời chỉ đạo thống nhất trong toàn trường việc soạn giảng theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, do đó trong học kỳ I vừa qua nhà trường đã thực hiện nhiêm túc, chính xác, đầy đủ chương trình của từng bộ môn không có hiện tượng cắt xén chương trình.

Tổ chức và duy trì thường xuyên các lớp bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu từ khối 6 đến khối 9. Đặc biệt lưu ý bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9.

Duy trì sinh hoạt chuyên môn, cải tiến lề lối sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các tiết học đổi mới phương pháp và các chuyên đề cấp trường.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Ngay sau lớp tập huấn sử dụng tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với các môn học ở THCS, Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc. Bám sát Chuẩn 7 theo Thông tư 12/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục các trường THCS, đặc biệt lưu ý tới tỉ lệ học sinh yếu kém, học sinh lưu ban. Tích cực chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục hiện tượng dạy học theo lối “Đọc - Chép”. Đổi mới kiểm tra, đánh giá, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học và phòng học bộ môn, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học,

Từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ĐMPPDH, ĐMKTĐG; mỗi cán bộ quản lý, mỗi giáo viên thực hiện một nội dung đổi mới và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đề ra.

Bảng thống kê kết quả thực hiện ĐMPPDH

 

TSGV

Giáo viên thực hiện ĐMPPDH

Số lượng

Tỷ lệ

Kết quả xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

10

10

100%

0

8

2

0

0

 

3. Số chuyên đề đã triển khai

Trong học kì I năm học 2012 – 2013 nhà trường đã triển khai một số chuyên đề.Có kế hoạch cụ thể, chi tiết; tổ chức thực hiện; rút kinh nghiệm nghiêm túc. Chuyên đề thực sự là diễn đàn để giáo viên trong nhà trường trao đổi, học hỏi và rút kinh nghiệm trong giảng dạy.

III. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, thư viện, thiết bị dạy học.

1. Xây dựng cơ sở vật chất:

Nhà trường tích cực tham mưu với ngành, chính quyền các cấp xin hỗ trợ kinh phí hoàn thiện các hạng mục đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia. Đến thời điểm tháng 12 năm 2012 nhà trường đã vận động các nguồn quỹ xây dựng được 01 nhà bán trú học sinh và san ủi mặt bằng với diện tích khoảng 3000m2

2. Công tác thư viện, thiết bị dạy học.

Công tác thiết bị dạy học đã có nhiều tiến bộ, thiết bị dạy học đáp ứng khá tốt yêu cầu phục vụ khai thác và sử dụng. Công tác bảo quản, khai thác sử dụng có nề nếp hơn, các phòng đều có sổ sách theo dõi số lượng và số lượt sử dụng thiết bị dạy học

IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Nhà trường hết sức quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ.

Một mặt, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn,  hoạt động thao giảng, dự giờ được tiến hành thường xuyên ở các tổ chuyên môn; chuyên môn nhà trường phối hợp với công đoàn phát động các phong trào thi đua dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn như: 20/10; 20/11...; duy trì thực hiện ĐMPPDH, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra.

Mặt khác, quan tâm tới việc chuẩn hoá đội ngũ và nâng chuẩn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hiện nay nhà trường có 100% số giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, trong đó trên chuẩn là 8/10 đ/c, 02 đ/c đang theo học các lớp Đại học tại chức để nâng chuẩn. Học kì I năm học 2012 – 2013, có 10 lượt cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Phòng giáo dục Thuận Châu tổ chức.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nhà giáo và tận tụy với công việc. Chú trọng phát triển đảng viên. Hiện nay số Đảng viên trong toàn trường là 5 đồng chí, chiếm tỉ lệ 38,4%.

V. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục.

* Phổ cập giáo dục THCS: Nhà trường đã duy trì tốt công tác Phổ cập giáo dục THCS. Việc điều tra, cập nhật số liệu được duy trì thường xuyên, đảm bảo giữ vững tiêu chuẩn Phổ cập THCS trên địa bàn xã. Tỉ lệ phổ cập được củng cố, duy trì ổn định với hiệu quả phổ cập là 84 %.

* Phổ cập giáo dục Trung học: Hàng năm lập kế hoạch thống kê thường xuyên tỉ lệ phổ cập giáo dục Trung học, rà soát các tiêu chuẩn và định lượng để có biện pháp khắc phục, phấn đấu để địa phương đạt Chuẩn Phổ cập bậc Trung học trong thời gian tới.

VI. Đổi mới công tác quản lý

1. Công tác tự kiểm tra, đánh giá của đơn vị.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của nhà trường đã đi vào nề nếp, đặc biệt trong những năm gần đây. Đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên trong toàn trường đã thực hiện một cách tự giác, coi đây là việc làm mang tính thúc đẩy hết sức tích cực. Kết quả thanh tra nhà trường và cá nhân giáo viên trong  học kì đã phản ánh khá thực chất sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể và các cá nhân trong nhà trường.

Kết quả kiểm tra toàn diện giáo viên:

 

TSGV

Giáo viên được kiểm tra

Số lượng

Tỷ lệ

Kết quả xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

10

10

100%

0

7

3

0

0

 

Kết quả kiểm tra chuyên môn:

 

TSGV

Giáo viên được kiểm tra

Số lượng

Tỷ lệ

Kết quả xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

10

10

100

0

7

3

0

0

 

Việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nhà trường đã hoàn thiện 2 bước là: Thành lập hội đồng và thu thập cơ sở dữ liệu. Hiện nay nhà trường đã hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục. Từ đầu năm học 2012- 2013 nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với ngành, chính quyền các cấp về công tác chỉ đạo, tạo điều kiện, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể,  nhân dân địa phương ủng hộ về vật chất, tinh thần, hàng ngàn ngày công lao động...

VII. Chấp hành quy định về chế độ thông tin báo cáo

Những chủ trương của Đảng, văn bản chỉ đạo của ngành, Ban giám hiệu nhà trường luôn thông tin kịp thời chính xác đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Nhà trường luôn thực hiện các báo cáo kịp thời với thông tin chính xác.

* ĐÁNH GIÁ CHUNG :

1. Kết quả đạt được.

a. Ưu điểm

- Công tác tham mưu của nhà trường với ngành, chính quyền các cấp đạt hiệu quả cao. Công tác chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, có định hướng rõ ràng, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

- Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được triển khai và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo được sự ủng hộ của các cấp, ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả và đầy trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Chính vì vậy đã tạo được môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, có tác dụng tích cực tới việc duy trì nề nếp, kỉ cương trong dạy và học.

 - Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, chất lượng giáo dục đại trà từng bước được củng cố vững chắc, chất lượng mũi nhọn được đẩy mạnh . Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngày càng vững vàng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục.

b. Tồn tại.

- Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập vẫn còn có những hạn chế, việc ứng dụng CNTT trong dạy học chưa thường xuyên.

- Việc sử dụng và khai thác các trang bị cơ sở vật chất, tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học chưa thực hiện triệt để, hiệu quả chưa cao.

- Chất lượng đội ngũ chưa thật sự đồng bộ.

- Việc đảm bảo duy trì sĩ số học sinh còn hạn chế.

2. Bài học kinh nghiệm:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phương hướng thực hiện và các giải pháp cụ thể, đồng bộ ngay từ đầu năm học.

- Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường tích cực tham mưu cho lãnh đạo các cấp, chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể, đồng thời bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua với sự năng động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

- Đẩy mạnh đổi mới quản lý. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đúng thực chất. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

- Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong GD & ĐT.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm học là năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Tăng cường vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường… cho học sinh; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; giáo dục toàn diện cho học sinh... Triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (Nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất; Tăng cường sử dụng CNTT trong các bài giảng, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn... chú ý vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học

Thực hiện đổi mới cách ra đề, kiểm tra đánh giá học sinh theo qui định của Bộ, của Sở.

Tăng cường công tác giáo dục mũi nhọn và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tích cực phụ đạo học sinh yếu kém hạn chế tối đa học sinh bỏ học.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT Thuận Châu;

- Lưu:  VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Văn Tuy